Labioma s.r.o.

Dobrovského 1, 811 08 Bratislava

Okr.súd Bratislava I., Oddiel:Sro, Vložka č.: 37939/T

IČO: 44 163 304

DIČ: 2022612966

Číslo účtu: 4069181856/0200

IBAN: SK11 0200 0000 0040 6918 1856

TEL.: +421 948 489 838
EMAIL: waterwipes@labioma.sk, martina.lomenova@labioma.sk